Monica och Daniel

Om oss

Monica och Daniel Nordlander - Samtalsterapeuter i Örebro

Att leva ett relationellt hållbart liv är viktigt för oss som driver Systemorienterad psykoterapi i Örebro. Vi tror att det är viktigt att vi människor får att söka lagom stora utmaningar som utvecklar oss och att vi har trygga funktionella skydd att vila i när utmaningarna upplevs för stora. Vi tror att människor behöver trygghet, återhämtning och ro för att samla kraft. Ibland behöver vi hjälp ifrån någon utifrån som kan sortera i våra aktuella behov.

Under en livstid möter vi människor ett antal utmanande situationer både privat och inom ramen för vårt yrkesliv. Vi tror att vi människor läker snabbare när vi har tillgång till ett socialt stödjande sammanhang. Vi har också lättare att förstå de dilemman vi möter utifrån det sammanhang de uppstår i. Det är inte problemen i sig som är problemet, utan hur vi tar oss an dessa problem och vilket stöd vi har i vår omgivning som är avgörande.

Vi tror att det finns en stark läkande kraft i kunskap om hur vår hjärna och kropp fungerar. Vi hanterar, bearbetar och läker från stressfyllda situationer genom en förståelse och genom att etablera nya mönster.

Vi vill därför erbjuda dig en plats för att stanna upp, reflektera och i lagom takt utforska nya roller och beteenden i ditt liv.

Monica

Psykoterapeut, familjeterapeut och handledare

Monica

Psykoterapeut, familjeterapeut och handledare

Monica har  över 20 års erfarenhet av att jobba med psykologisk behandling inom flera olika områden där individer, par, familjer och grupper i olika utmanande livsfaser erbjudits hjälp.

Utbildning

  • Socionom sedan 1998, Legitimerad hälso-sjukvårdkurator 2021 
  • Legitimerad psykoterapeut, familjeterapeut sedan 2017
  • Utbildad handledare och lärare i psykoterapi vid Linköpingsuniversitet sedan 2021

Min yrkesbakgrund finns inom missbruksvård, vuxenpsykiatri, utredningar av såväl vuxna som barn med misstänkta neuropsykiatriska funktionsvariationer och barnpsykiatrisk behandling. Det är viktigt för mig att vara i en konstant inlärningsprocess och jag stimuleras av ny kunskap som jag trivs med att dela vidare. 

Daniel

Psykolog och organisationskonsult

Utbildning

  • Legitimerad psykolog sedan 2002
  • Organisationskonsult sedan 2008

Daniel

Psykolog och organisationskonsult

Utbildning

  • Legitimerad psykolog sedan 2002
  • Organisationskonsult sedan 2008

Daniel

Psykolog och organisationskonsult

"Alla mänskliga system överlever, utvecklas och transformeras genom att identifiera skillnader i det som är till synes likt, och likheter i det som är till synes olikt.”
Yvonne Agazarian
“Life is not the way it is supposed to be. It is the way it is. The way you cope with it is what makes the difference.”
Virginia Satir
“Problems are not the problem. Coping is the problem.”
Virginnia Satir
“Word without feeling have no meaning”
Yvonne Agazarian
Previous slide
Next slide
“Problems are not the problem. Coping is the problem.”
Virginnia Satir
“Word without feeling have no meaning”
Yvonne Agazarian
Previous slide
Next slide