Terapi och handledning

Tjänster

Psykologisk behandling i Örebro och Mälardalen

Vi arbetar integrativt och utifrån ett holistiskt synsätt på människan. I vårt arbete använder vi oss av en kombination av evidensbaserade metoder. Vår teoretiska grund vilar i huvudsak på på systemteori, relationsorienterad teori, anknytningsteori, affektteori, inlärningsteori.
Vi använder oss av ett flertal metoder bl a: Kognitiv beteende terapi (KBT), Emotionally focused couples therapy (EFT),  Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), Anknytningsbaserad familjeterap (ABFT), kommunikationsteori.

Vi möts där det passar dig eller er verksamhet bäst.

Terapi & handledning

Psykoterapi

Parterapi

Handledning

Utbildning

Utbildnings-handledning

Familje-rekonstruktion

Samspels-bedömningar