Familje- rekonstruktion

Familjerekonstruktion

Familje- rekonstruktion

Genom att förstå vilket sammanhang du kommer ifrån och vad du har med dig i din egen historia kan du få utökad insikt om hur du i ditt yrkesliv idag kan förhålla dig till stress, kriser, framgångar, makt, utanförskap mm. Vi utforskar styrkor och utmaningar och hur en insikt om detta kan användas som en framgång i utvecklingen av din yrkesprofession.

Familjerekonstruktionen genomförs sammanhängande i grupp om fyra till sex personer och omfattar ca 35 timmar. Platsen och det anpassade upplägget görs upp i samråd med Monica Nordlander. Det är en fördel med en sammanhängande familjerekonstruktion.