Handledning för dig som arbetar inom socialtjänst, elevhälsa och hälso- och sjukvård

Handledning för dig som arbetar inom socialtjänst, elevhälsa och hälso- och sjukvård

Vi erbjuder professionell handledning till enskilda eller arbetsgrupper verksamma inom socialtjänst, elevhälsa, hälso- och sjukvård eller liknande.

Ett långsiktigt hållbart yrkesliv inom människovårdande yrken kräver ständig reflektion, kunskapsinhämtning och ett forum att reflektera över sin egen utsatthet. Det kan handla om att hantera förändringar, integrera olikhet, hantera makt och hierarkier mm.

Vi har en bred erfarenhet av att handleda enskilda och arbetsgrupper personal inom barn-ungdomspsykiatrin, hälso-sjukvård, socialtjänst, elevhälsa samt Svenska kyrkan mm.

I handledning utgår vi ifrån en integrativ ansats där systemteori, kummunikationsteori, anknytningsteori, inlärningsteori, utvecklingsteori, traumateori och kunskap om neuropsykiatriska funktionsvariationer mm används.

 

Utbildnings- handledning

Utbildnings- handledning

Utbildningshandledning

Vi erbjuder utbildningshandledning riktad till studenter som läser den grundläggande psykoterapiutbildningen.