Psykoterapi i Örebro

Psykoterapi i Örebro

Vi erbjuder psykoterapi till enskilda personer eller familjer som behöver hjälp utifrån. Svåra livhändelser, kris, sorg, svårigheter att hantera tillvaron, nedstämdhet, depression, oro, rädslor, undvikande, ångest mm.  Samtalsbehandlingen utgår från en systemteoretisk och integrativ ansats.

Livet påverkar oss vare sig vi vill eller inte och som människor påverkas vi utifrån vilken sårbarhet eller mottaglighet vi har för tillfället. Att få kunskap om hur hjärnan och resten av kroppen hanterar stressfyllda situationer för att sedan påverka våra beteenden och hur vi till sist tänker om dem och hur vår omgivning reagerar på våra strategier brukar vara en bra utgångspunkt i en behandling.