Utbildning och föreläsningar

Utbildning och föreläsningar

Önskar du eller din arbetsgrupp få mer kunskap inom ett område?

Förslag på föreläsningar som tidigare erbjudits:

Vad är förändring – En systemteoretisk syn på förändringsarbete

Psykoterapeutisk behandling av barn och unga

Långsiktigt hållbart arbetsliv- att motverka sekundärtraumatisering och empatitrötthet.

Gränser – dess användbarhet och utmaning ur ett systemteoretiskt perspektiv.

Vad är en familjerekonstruktion och hur kan det hjälpa mig i mitt yrkesliv

En fungerande parrelation inom ramen för föräldraskapet.

Hur bemöta människor lågaffektivt

Varför har tonårshjärnan och medelåldershjärnan svårt att synka.