Systemorienterad psykoterapi
i Örebro

Psykoterapi och handledning
för individer, par, familjer och grupper

Terapi i Örebro

Vår drivkraft är att bidra till emotionellt välfungerande system med genuin livslust.

Vi vänder oss till privatpersoner och verksamheter som har en önskan om att aktivt arbeta med att förbättra sina möjligheter att hantera sin situation.

Terapi & handledning

Psykoterapi

Parterapi

Handledning

Utbildning

Utbildnings-handledning

Familje-rekonstruktion

Samspels-bedömningar

Om oss

Om oss

Att leva ett relationellt hållbart liv är viktigt för oss som driver Systemorienterad psykoterapi i Örebro. Vi tror att det är viktigt att vi människor får söka lagom stora utmaningar som utvecklar oss och att vi har trygga funktionella skydd att vila i när utmaningarna upplevs för stora. 

Vi som driver företaget heter Monica och Daniel och vi har båda lång erfarenhet inom de områden vi erbjuder.

"En handledare som snabbt har känt in gruppen, tagit emot feedback om vad vi vill ha ut av handledningen"
"Monica har lugnt och bra kopplat ihop teori och praktik och varit lyhörd i hur vi önskar delta"
"Monica är lugn och trygg, har en vänlig framtoning och är mån om att alla kommer till tals"
"Bra reflektioner, konkret koppling mellan teori och praktik. Bra med övningar. Variation"
"I handledning med Monica har jag fått konkreta tips, bra övningar teori som stärker och förklarar vårt arbete. Jag känner mig vägledd, stärkt i handledningen och tar alltid med mig nya perspektiv"
Previous slide
Next slide
" Monica har lugnt och bra kopplat ihop teori och praktik och varit lyhörd i hur vi önskar delta"
"En handledare som snabbt har känt in gruppen, tagit emot feedback om vad vi vill ha ut av handledningen"
"Monica är lugn och trygg, har en vänlig framtoning och är mån om att alla kommer till tals"
"Bra reflektioner, konkret koppling mellan teori och praktik. Bra med övningar. Variation"
Previous slide
Next slide