Led med perspektiv, mod och självinsikt

Ledarskapsprogram

Ledarskapsprogram baserat på psykoterapeutisk metod

Forskning kring ledarskap och ledarskapsförmågor stödjer ett nära ledarskap som präglas av lyhördhet, tillit och förmåga att få andra att växa och utvecklas. Vi vet att du som ledare förväntas vara den som går före och ge rätt förutsättningar för att du och din grupp ska uppnå era mål. Vi vet också att en stark egenskap som ledare är att ha förmågan till självinsikt och medvetenhet kring egna sårbarhetsfaktorer. Det finns gott stöd för att söka förståelse för egna beteenden, tankar och känslor.

Vi vill genom vårt program ge dig möjligheten att på ett fördjupat sätt utforska vad som ligger till grund för dig i ditt ledarskap. Vad är det som leder dig? Vad har du med dig för styrkor och sårbarheter och hur kan de komma att påverka och medverka i din roll som ledare idag? Vi vill ge dig en möjlighet att reflektera över och utveckla ditt ledarskap med utgångspunkt i din familjehistoria. Vad gör dåtiden med nutiden och hur kan det bli en tillgång i framtiden? Genom att bli medveten om vilka förvärvade normer, strategier och traditioner som blivit bärande för dig i ditt liv kommer du mer framgångsrikt kunna möta stressade, konfliktfyllda och svåra situationer i ditt yrkesliv och i din roll som ledare.

Genom att öka självinsikten och få förståelse för hur motgångar hanterats i din familjehistoria , hur makt reglerats, utmaningar och framgångar synliggjorts blir det en tillgång för dig, i ditt ledarskap.

Genom programmet översätter vi din familjehistoria till ditt nuvarande arbetliv och utforskar hur det kan komma att påverka ditt ledarskap, hur du kan utvecklas som ledare och vilka resurser som blir bärande i din roll då du hjälper andra att växa.

HUR GÅR DET TILL?

Programmet är upplevelsebaserat och du bidrar med din historia i en liten sluten grupp inom en på förhand given ram. Vi som ledare guidar dig utifrån strukturerade frågeställningar. Fokus ligger på vad som påverkar och ligger till grund för dina ledarskapsförmågor. Kursen syftar inte till att lösa en krissituation i ditt privata liv. Vi utgår ifrån systemteoretiska principer och psykologiska teorier och tillämpar det på din faktiska yrkesroll och din historia. Du väljer vad du vill bidra med. Inga förkunskaper krävs.

Om oss

Ledare för programmet är Monica Nordlander och Malin Selberg, legitimerade psykoterapeuter och handledare med en mångårig erfarenhet av att leda individer och grupper i utveckling och förändring. Vi guidar dig och gruppen genom hela processen och bidrar med kunskap om gruppdynamik och grupputveckling, hur människor bygger relationer till varandra, om konflikthantering och starka känslor.

Målsättning

  • Att få en ökad kunskap om hur insikten om din historia och ditt sammanhang kan vara en tillgång i mötet med andra
 
  • Att få en ökad självkännedom om vad som utmanar dig och hur du kan välja att agera när du utmanas i ditt ledarskap
 
  • Att upptäcka hur du kan använda dig av dina styrkor för att få ett långsiktigt hållbart ledarskap
 
  • Att få en ökad insikt i hur du påverkar och påverkas av andra och hur du kan välja att agera utifrån detta

Programmet riktar sig till

Dig som arbetar i ledarfunktion och som vill utvecklas i din roll som ledare och öka din kunskap om hur du kan förhålla dig till andra människors inre och interpersonella system.

Du som vill ha en ökad medvetenhet om hur olika nivåer av mänskliga system interagerar och påverkar varandra.

Du som ser självinsikt som en viktig komponent i ett långsiktigt och hållbart ledarskap.

VAR, NÄR, HUR?

Tillfällen

5 feb till 7 feb 2024 – ordinarie pris 32 000 kr, reducerat pris 23 000kr exkl moms

14 okt till 16 okt 2024 – pris 32 000 kr exkl moms

I priset ingår kursavgift, boende i enkelrum och samtliga måltider på Villa Aske vid Sigtunafjärden.

Kursort
Stockholm

Plats
Villa aske (Klicka här för att se mer)

Intresseanmälan och mer information
monica@systemiskt.se

Anmäl dig